Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Aktuāla informācija par uzņemšanu 10.klasē

10.klasē tiek uzņemti 60 skolēni (30 skolēni katrā programmā), ņemot vērā iestājpārbaudījuma rezultātus (konkursa kārtībā);

Pretendenti, kuri nav uzņemto sarakstā, bet var tikt uzņemti mācībām uz atbrīvotajām vietām, aicināti sekot aktuālajai informācijai.

Pretendents, kurš 2 darba dienu laikā pēc paziņošanas par uzņemšanu nav reģistrējies mācībām RAĢ, zaudē savu statusu konkursantu sarakstā, bet var pretendēt uz turpmākajām atbrīvotajām vietām.

Pretendenti, kuri atsauc savu dalību konkursā, tiek aicināti nekavējoties to paziņot RAĢ lietvedībai (epastā rag@riga.lv vai 67612425), lai mazinātu citu pretendentu spriedzi, gaidot konkursa rezultātus.

Uzņemšanas konkursa rezultāti 19.06.2018. (2.diena)