Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Kompetenču pieeja mācību saturā

Šajā mācību gadā pilnveidoto mācību saturu un pieeju  sāk īstenot 1., 4., 7. un 10.klases.

Kā tad mums iet?

Neliels ieskats, kā strādā skolēni 1. – 4. klasēs atrodas šeit.