Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
mot_liels

MOT - Pusaudžu motivācijas mēnesis

MOT programma, kurā sesto gadu piedalās Rīgas Angļu ģimnāzija, iesaistās aktivitātēs “Pusaudžu motivācijas mēnesis”. Informācija mājas lapā https://mot.lv/  

Attālināto mācību periodā visi RAĢ MOT treneri tikušies ar savu 7.-9. klašu MOT grupām tiešsaistes nodarbībās.

Sadarbībā ar Pusaudžu resursu centru apkopoti padomi un instrumenti pusaudžu mentālās veselības stiprināšanai.


https://mot.lv/motivacijas-menesis/