Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Debates un diferenciēta pieeja angļu valodas stundās

Stratēģiskās partnerības projekts (Dānija, Itālija, Austrija, Latvija), skatiet informāciju šeit!

Informāciju par aktuālo projektā skatiet šeit: aktualitātes - debates

Debates Vīnē 03.-09.12.2018. skatiet šeit!

Mobilitātes Latvijā 23.-28.04.2019. aktivitāšu plāns