Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tautas deju kolektīvs

dejas1

Rīgas Angļu ģimnāzijas un tautas deju ansambļa “Līgo” bērnu un jauniešu studijā darbojas  vienpadsmit dejotāju grupas no 2 gadu vecuma bērniem līdz pat vidusskolas jauniešiem. Gandrīz vēja ātrumā ir aizskrējuši pirmie deviņi kopā pavadītie gadi un dejotāji ar lielu degsmi ir gatavi uzsākt savu desmito - jubilejas - sezonu. Pa šiem gadiem dejotāji ir izdejojuši neskaitāmi daudz, dažādas horeogrāfijas, koncertējuši dažādās Latvijas pilsētās, augstā līmenī startējuši repertuāra pārbaudes skatēs un ik gadu devušies koncertceļojumos ārpus Latvijas robežām.

Sk. Anita Pielēna-Pelēna un Agnese Ļebedina.