Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Vispusīga fiziskā sagatavotība

fiziska

Vispusīga fziskā sagatavotība 1. un 2. klašu zēniem un meitenēm. Treneris Mārtiņš Kanenieks.