Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Konsultāciju grafiks 9.klašu skolēniem

konsultācijas

20.maijs – 14.jūnijs

Eksāmenu sesija

9.klašu skolēniem.

Konsultāciju grafiks: 

 

Mācību priekšmets

Skolotāja

Datums, laiks

Telpa

Latviešu valoda

I.Pilipāviča 9a

                    9b

A.Taimiņa 9c

20.05. 1.,2.st., 21.05. 6.st.

21.05. 4.,5.st.

21.05.1.,2.,3.st.

213

213

209

Angļu valoda

A.Upīte      9a

 

                    9b

                    9c

 

G.Purmale 9a

 

D.Toropova 9b

                      9c

21.05.5.st.; 27.05. 1.st.; 28.05. 2,st.

21.05.2.st.; 27.05. 2.st.; 28.05. 5.st.

21.05.6.st.;27.05.3.st.; 28.05.6.st.

 

27.05. 3.,4.st.

28.05.2.st.

27.05.3.st.; 28.05.5.st.

27.05.2.st.;28.05. 6.st.

 

 

308

 

 

401

 

307

Matemātika

I.Lauva

 

R.Štromane

 

 

D.Vējone

 

20.05. 5.st.; 24.05.2.st.; 27.05.5.st.; 28.05.3.st.; 31.05. 10.00; 03.06. 10.00

20.05.5.st.; 24.05.2,st,; 27.05.5.st.; 28.05. 3.st.;

31.05.10.00; 3.06.10.00

20.05.5.st.; 24.05.2,st,; 27.05.5.st.; 28.05. 3.st.;

31.05.10.00; 3.06.10.00

405

 

 

402

 

 

406

Vēsture

V.Stasjune 9a

 

 

                    9b

 

                    9c

 

5.06.8.30-10.00; 6.06.10.00- 11.30; 7.06.13.00-15.00; 10.06. 8.30-11.30

5.06.10.00-11.30; 6.06. 12.00 -13.30; 7.06.8.30-10.30; 10.06. 12.00-13.30

5.06.12.00-13.30; 6.06.8.30- 10.00;7.06.10.30-12.30; 10.06.10.00-11.30

 

 

 

410