Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
absolventiliels

Absolventu pēcpusdienas Rīgas Angļu ģimnāzijā

Decembrī tiešsaistē norisinājās divi karjeras pasākumi, kuros ģimnāzijas vecāko klašu skolēniem bija tikšanās ar bijušajiem Rīgas Angļu ģimnāzijas absolventiem. Pasākumos bija iespēja uzzināt absolventu pieredzi izvēloties studiju virzienu un karjeru. RAĢ Absolventi dalījās par faktoriem, kas ietekmēja viņu studiju un profesijas izvēli, pastāstīja savu līdzšinējo studiju/darba pieredzi, kādu redz savu turpmāko nākotni, karjeras iespējas. Informēja skolēnus, kas bija atbalsta personas viņiem un deva padomu, balstoties uz savu personīgo pieredzi.

Skolēni tikās ar:

 

Ļoti bieži mēs varam mācīties un iedvesmoties no citu stāstiem un pieredzes, tāpēc skolēni šīs tikšanās novērtēja kā ļoti vērtīgas, kas palīdzēs apzināti un izsvērti pieņemt savas karjeras izvēles.