Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Par Bibliotēku

Bibliotēkas  darba laiks no  8:00 - 14:00

Rīgas Angļu ģimnāzijā ir divas bibliotēkas - latviešu un angļu. Latviešu bibliotēka darbojas no 1919. gada, bet angļu - no 1964. gada, jo skolā sāka padziļināti mācīt angļu valodu. 2010. gadā skolā notika angļu bibliotēkas reorganizācija. Tā tika pārcelta uz jaunām telpām un tagad lasītāju uzskaite un grāmatu izsniegšana ir vienota.
   

Rīgas Angļu ģimnāzijas bibliotēkas ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, tās veicina intelektuālo un kulturālo attīstību, informācijas ieguves un patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.
Mūsu bibliotēku galvenie uzdevumi:
 - nodrošināt brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 - attīstīt lasītāju prasmes atrast, izvērtēt un pielietot iegūto informāciju;
 -  rosināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu attīstību;
 -  iespēju robežās nodrošināt skolēnus, skolotājus un mācību kabinetus ar mācību un citu literatūru;
 - organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus;
 - veicināt lasītprasmi un lasītprieku.

 

 

Darba laiks:

 

Diena

No

līdz

 

Pirmdiena

   

08:00 -

14:00

 

   

Otrdiena

   

08:00 -

14:00

 

   

Trešdiena

   

08:00 -

14:00

 

   

Ceturtdiena

   

08:00 -

14:00

 

   

Piektdiena

   

08:00 -

14:00

 

 

Katra mēneša pēdējā piektdiena -     sanitārā diena.