Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Par Bibliotēku

Rīgas Angļu ģimnāzijas bibliotēkas ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa, tās veicina intelektuālo un kulturālo attīstību, informācijas ieguves un patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.

Mūsu bibliotēku galvenie uzdevumi:
 - nodrošināt brīvu pieeju dažāda veida informācijai;
 - attīstīt lasītāju prasmes atrast, izvērtēt un pielietot iegūto informāciju;
 -  rosināt skolēnu patstāvīgās mācīšanās iemaņu attīstību;
 -  iespēju robežās nodrošināt skolēnus, skolotājus un mācību kabinetus ar mācību un citu literatūru;
 - organizēt lasīšanas veicināšanas pasākumus;
 - veicināt lasītprasmi un lasītprieku.

Skolas bibliotēka atrodas 2.stāvā 219.telpā.

Bibliotēkas vadītāja Ingrīda Saulgoze.

Tālrunis 267474434

Darba laiks: Darba dienās 8.00 - 16.00.

 

Katra mēneša pēdējā piektdiena - sanitārā diena.