Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Nododamās mācību grāmatas

 Bibliotēka strādā darba dienās līdz 16.06. no plkst. 9. - 14.00 un no 16.augusta darba dienās no 9. - 14.00.

 

Nododamo grāmatu saraksti:

 Mācību grāmatas 1. - 4.klasēm

 

Mācību grāmatas 5. - 9.klasēm

 

Mācību grāmatas 10. - 12.klasēm