Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

ESF projekts

 2017.-2018.mācību gadā Rīgas Angļu ģimnāzija ir iesaistījusies
ESF projektā

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001

Projekta mērķis:

Projekta īstenotājs:

Sadarbības partneri:

Projekta īstenotāji Rīgas Angļu ģimnāzijā:

Plānotās aktivitātes:

Projekta īstenošanas pamatojums: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”.