Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

ESF projekts

No 2017. - 2022.gadam Rīgas Angļu ģimnāzija ir iesaistījusies
ESF projektā

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

projekta numurs: 8.3.5.0/16/1/001

Projekta mērķis:

 

Projekta īstenotājs:

 

Sadarbības partneri:

 

Projekta īstenotāji Rīgas Angļu ģimnāzijā:

 

Aktivitātes:

Projekta īstenošanas pamatojums: 2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”.

 

Individuālo karjeras konsultāciju laikā skolēniem ir iespēja: 

 

Individuālās karjeras konsultācijas:

 

! Skolēni aicināti pieteikties individuālai karjeras konsultācijai (gan klātienē, gan attalināti): sūtot ziņojumu karjeras konsultantam Madarai Sarkanei E-klasē vai E-pastā: madara.sarkane@rag.lv