Piekļūstamības paziņojums


Rīgas Angļu ģimnāzija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.
Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
Oficiālā tīmekļvietne – https://rag.lv/
Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Minētā tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

Ir sarežģīti uztvert tabulās atspoguļotu saturu, ja tajās ir apvienotas šūnas, jo nav skaidrs, kuras šūnu rindas vai kolonnas attiecas uz šo apvienoto šūnu kopumu.

Nav nodrošināta aktīvo lapas elementu izgaismošana vai ierāmēšana, izmantojot šim nolūkam tādu krāsu, kas kontrastē ar šo elementu pamata krāsu.

Paziņojuma kļūdas fokuss ir iezīmēts tikai vienā veidā. Kļūdas paziņojumā netiek norādīts, kurā laukā un kāda veida kļūda ir pieļauta.

Statisko attēlu noformējumā publicētajiem attēliem (gan fotogrāfijām, grafikiem, plakātiem u.tml., gan arī ikonām, logotipiem un navigācijas pogām) nav pievienoti ALT teksti.

Izmantojot pārluku paplašinājumus labākai piekļustamībai, ne visi virsraksti uzrādās, kā ikonas sadāļas atvēršanai.

Publicētā satura krāsu kontrasta koeficients ir zemāks par par optimālo

Lietojot teksta izmēra tālummaiņu slejas un sekcijas, kā arī attēli un citi satura elementi pārklājas.

 

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: protokols

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam izmantot atsauksmēm un saziņai norādītos kontaktus.

 

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:
E-pastā: itpalidziba@
rag.lv
Zvaniet: 67610392
Adrese: Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir direktora vietnieks Jānis Līmežs
E-pastā: itpalidziba@
rag.lv
Tālrunis: 67610392
Adrese: Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004
Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:
Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 07.06.2021
Šo paziņojumu apstiprināja Vitauts Pronckus