Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
arhiiii

Iedvesmas projektēšana ar arhitektu uzņēmumu SIA APL.ES. “Es telpā, telpa un es”.

Rīgas Angļu ģimnāzijas vidusskolēni piedalījās radošā iedvesmas projektēšanā “Es telpā, telpa un es”. Pasākumu sagatavoja arhitektu uzņēmums SIA APL.ES. Aktivitātes koncepta izstrādātājs arhitekts Agris Padēlis-Līns ar savu komandu (Dārta Kleinberga – dizainere, Kaspars Mednis – interjerists, Gustavs Apsītis – arhitekts) kopā ar vidusskolēnu grupu veidoja telpas izpratnes konstrukcijas, ļaujot skolēniem atklāt savu skatījumu uz telpu, tās iekārtojumu, to, kā telpa veido attiecības ar cilvēku. Aktivitāte deva iespēju skolēniem attīstīt mūsdienīgu skatījumu uz arhitekta, dizainera, interjerista un konstruktora profesijām, kā arī tehnoloģiju iespējām telpas vizualizācijas procesā.

Aktivitātes “Es un telpa, telpa un es” koncepta autors Agris Padēlis-Līns ir Latvijā pazīstams sabiedrisku telpu arhitektūras un interjeru autors, kas tikuši nominēti un saņēmuši balvas dažādās profesionālās skatēs. Pazīstamākie un profesionālajā presē publicētie interjeri: Latvijas Bankas «Naudas pasaule», «Rigensis Bank», «KinoBalle», darījumu centri «Māja», «Kurzeme», viesnīcas «Promenāde», «Elefant», «Poriņš», restorāni «Dorian Gray», «Piano», «Olīve», «Pastnieka māja», «Medus», «Rātes vārti».

Prmajā seansā, kas notika 11. maijā, SIA APL.ES. komanda iepazīstināja jauniešus ar savām profesijām, liekot uzsvaru uz to, ka nākotnes nodarbošanās vīzija atnāk jau bērnībā vai skolas gados, jāprot un jāļauj sevī ieklausīties, izpausties radoši, darīt to, kas sagādā prieku. Nejaušs hobijs vai vaļasprieks nereti mēdz pārtapt par dzīves aicinājumu un profesiju, kurā cilvēks jūtas laimīgs. Pēc prezentācijas skolēni tika aicināti nofotografēt savu ēnu, domājot par ideju, vēstījumu, gaismas spēli un vietu. Ēnu bildes tika nosūtītas arhitektiem, lai sagatavotos nākamajam etapam.

Lai īstenotu 2. aktivitāti, kas norisinājās 25. maijā,  tika izstrādāti un izgatavoti telpas un gaismas objektu elementi, ar kuriem arhitektu-dizainera-interjerista grupas vadībā skolēni veidoja telpas objektus, kuros tika veidota pašvizualizācija. Darbs notika komandās. Noslēguma fāzē tika demonstrēts rezultāts , demonstrējot arhitekta, dizainera, interjerista un konstruktora profesiju radošo potenciālu un ciešo saistību ar mācībām vidusskolā.  Refleksijas fāzē notika skolēnu un profesionāļu diskusija, dodot atbalstu  karjeras ceļa izvēlē. Jaunieši ļoti pateicīgi par šādu iespēju- darboties kopā ar profesionāļiem, tas iedvesmo un motivē ieskatīties savā potenciālā, kas ikdienā nav tik viegli pamanāms. Uz sadarbību nākamgad!

Pasākums notika projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.