Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Uzņemšana 10.klasē

Mācību plānu vidusskolas izvēlēm skatiet šeit!

Vidusskolas mācību programmas modelēšana

Tuvākās tiešsaistes konsultācijas:

1.jūnijā plkst.11.00:  https://us02web.zoom.us/j/89432646172

 10.klasē skolēni tiek uzņemti saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem:

*Dabaszinātņu programmā: fizika, ķīmija, bioloģija;

*Eiropas studiju programmā: vēsture, ģeogrāfija, 2.svešvaloda.

Izglītojamos, kuru sniegums neatbilst šim nosacījumam, 10.klasē uzņem konkursa kārtībā uz brīvajām vietām

Pieteikšanās mācībām 10.klasē

1) Pieteikšanās kombinētam iestājpārbaudījumam 15.jūnijā (angļu valoda un matemātika) no 25.maija pieejama: https://iksd.riga.lv/lv/pieteikums-kombinetam-iestajparbaudijumam

Informācija par vienota iestājpārbaudījuma organizāciju Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās šeit!

2) Pēc kombinētā iestājpārbaudījuma skolēns iesniedz RAĢ iesniegumu, kurā norāda informāciju par kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu (piešķirto kodu) un izvēlēto programmas virzienu, kā arī pievieno apliecības par pamatizglītību sekmju izrakstu vai (mazākumtautību programmu absolventiem) gada vērtējumu izrakstu, ko apstiprinājusi absolvējamā izglītības iestāde;

3) Pēc kombinētā iestājpārbaudījuma rezultātu saņemšanas (pagaidām nezināms datums), RAĢ mājas lapā tiek publiskots uzņemamo saraksts (kodi), kas atbilst uzņemšanas noteikumiem un konkursa pretendentu sarakstu;

4) 2 darba dienu laikā pēc rezultātu publicēšanas pretendents, kas atbilst uzņemšanas noteikumiem, apliecina savu gatavību mācībām RAĢ vai paziņo par atteikumu, pēc tam tiek atvērts konkurss uz brīvajām vietām.

Informācijas kopsavilkums par uzņemšanu 10.klasē šeit!

Piedāvājam iepazīties ar RAĢ piedāvājumu attālināti videoskaidrojumos:

Vispārējā informācija par skolu:

 

 

Informācija par jauno vidusskolas programmu (tiks īstenota no 2020.gada 1.septembra):