Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Konsultācijas iestājpārbaudījumam

Piedāvājam tiešsaistes kosultācijas iestājpārbaudījumam:

Matemātika: Sk. I. Jakubova. 8.,10.,11. jūnijā 10.00-11.30 

Angļu valoda: Sk.I.Kalniņa. 9.,10.,11.jūnijā 12.00-13.00