Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Mūsu dalība Eiropas eksāmenā

No 7.05. līdz 9.05. mūsu skolas skolēni pierādīja savas zināšanas, startējot tiešsaistes eksāmenā.

Lielu aktivitāti izrādīja sākumskolas skolēni – 1. - 4. klašu grupā Eiropas eksāmenu kārtoja 235 bērni.  Mūsu centieni un vēlme piedalīties eksāmenā vainagojās ar iekļūšanu 30 skolu grupā, kuras cīnījās par titulu "Aktīvākā Latvijas skola". 

Šoreiz mūsu laimīgā loze rezultējās ar gandarījumu un lepnumu par paveikto, kā arī skolēniem ir mērķis papildināt savas zināšanas, būt aktīviem Eiropas pilsoņiem un izzināt vēl neapgūto.

Patiesi lepojamies ar skolēnu centieniem un izrādīto interesi dalībai eksāmenā un rosināsim turpināt papildināt zināšanas, prasmes un iemaņas dažādās ārpusskolas aktivitātēs!