Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Noteikumi attālinātās mācībās

Noteikumi, kas nosaka mācību procesa organizāciju RAĢ attālinātās mācībās

Papildinājums: atsevišķos gadījumos, kad tas nepieciešams mācību procesa kvalitātes nodrošināšanai (mācību satura organizācijai, specifiskiem uzdevumiem, video kvalitātei vai mācību procesa organizācijai) 6.-12.klasēs lietojamas arī mācību platformas skolo.lv, e-skola.lv, zoom.