Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Noteikumi mācību procesa organizācijai klātienē

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Piedāvājam sarunas tiešsaistē ar RAĢ administrāciju par neskaidriem jautājumiem attiecībā uz mācību gada uzsākšanu 31.augustā plkst. 10:00-11:00: Click here to join the meeting