Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Pārtraukta apmeklētāju pieņemšana!

Skolā drīkst ienākt un uzturēties tikai personas, kas piedalās mācībās (tai skaitā interešu izglītībā) vai veic darba pienākumus. Ieniegumi iesniedzami elektroniski, saziņai ar skolas darbiniekiem izmantojama tiešsaiste vai elektroniska saziņa.