Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Apmeklētāju pieņemšana nenotiek!

Ārkārtas situācijas laikā skolas telpās drīkst ienākt un uzturēties tikai darbinieki vai personas, kas veic darba pienākumus

Ieniegumi iesniedzami elektroniski, saziņai ar skolas darbiniekiem izmantojama tiešsaiste (iepriekš par to vienojoties epastā vai telefoniski) vai elektroniska saziņa.