Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ 100-gades salidojums

Rīgas Angļu ģimnāzija  (Rīgas 4. vidusskola) 2019. gadā atzīmēs savu 100 gadu jubileju.

Gatavojoties svētkiem un novērtējot katra absolventa,  pedagoga un skolas darbinieka  ieguldījumu skolas attīstībā, priecāsimies par Jūsu atmiņām, dāvinājumiem topošajam skolas muzejam un grāmatai par mūsu pirmo simtgadi. Lasiet vairāk šeit!

RAĢ absolventi un pedagogi aicināti kopīgi nosvinēt Rīgas Angļu ģimnāzijas pirmās simtgades pēdējo dienu, piedaloties salidojumā 2019.gada 21.septembrī

Svinību plāns:

16.-19.septembrī koncerti un svinību aktivitātes RAĢ skolēniem

20.septembrī 10.00 - 15.00 RAĢ zinātniski metodiskā konference

21.septembrī 16.00 svētku koncerts Latviešu biedrības namā; no 19.00 salidojums RAĢ

Reģistrācijas kārtība koncertam un salidojumam:

Rīgas Angļu ģimnāzijas atbalsta biedrība izsludina ziedojumu pieņemšanu koncerta un salidojuma organizācijas izdevumiem: Ielūgumi. Ziedojums nodrošinās ielūgumus uz pasākumiem.

Absolventus, kuri vēlas apmeklēt tikai salidojumu un veikt ziedojumu, ierodoties pasākumā, aicinām reģistrēties šeit: reģistrācija