Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Tehnoloģiju un jaunrades forums 2021

Tehnoloģiju un jaunrades (T&J) forums turpina iepriekšējos gados aizsāktās Dārza svētku tradīcijas jaunā - pastāvīgu virtuālu ekspozīciju - formā.

T&J forumu skatiet šeit!

Foto/video reportāža par T&J foruma vides objektu izvietošanu RAĢ pagalmā skatīt te.