Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Uzņemšana brīvajām vietām 11. un 12. klasēs

2021./2022.mācību gadam 11.klasē ir 2 vietas Dabazinātņu B virzienā un 5 vietas Eiropas studiju virziena programmā; 12.klasē - 1 vieta Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju programmā un 4 vietas vispārizglītojošajā programmā.

Pieteikuma veidlapa uz 11.klasi: šeit.

Pieteikuma veidlapa uz 12.klasi: šeit.

Pieteikuma veidlapa un liecības kopija jānosūta uz uznemsana@rag.lv. Uzņemšanas komisija izvērtē pretendenta iepriekš apgūto mācību priekšmetu atbilstību pretendenta izvēlētajai izglītības programmai un līdz 14.augusta plkst. 10:00 uz pieteikumā norādīto e-pastu nosūta uzaicinājumu vai atteikumu kārtot iestājpārbaudījumu.

Iestājpārbaudījums (matemātikā un angļu valodā) uzņemšanai uz brīvajām vietām RAĢ 11. un 12.klasē notiek 18.augustā plkst. 10:00.

Iestājpārbaudījuma laiks 180 minūtes: angļu val. (lasīšana, rakstīšana, valodas lietojums, klausīšanās) un matemātika.

Kombinētā iestājpārbaudījuma programmu, skatīt te.