Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
20171219_105523

Karjeras attīstības atbalsta pasākums „Savas dzīves režisors”

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.

Dalībnieki: 4. – 12. klašu skolēni, katrai klašu grupai notiks divas nodarbības. 1. mācību semestrī pirmā nodarbība notika 18.-20. dec.  8.-12. klašu skolēniem. Pārējie pasākumi tiks organizēti 2. semestrī.

Anotācija: Katrai klašu grupai tiks izmantots attiecīgajam vecumposmam atbilstoši pielāgots materiāls un mācīšanās un pašizziņas metodes. Pamatā tiks izmantotas spēļu, radošās domāšanas, koučinga spēcīgo jautājumu, vizualizācijas, drāmas elementu un sadarbības grupā metodes.

 

Pasākuma mērķis: Pielietojot daudzveidīgas interaktīvas metodes, attīstīt skolēnos kompetences personības izaugsmei, lai veidotos pašmotivēts, par savām spējām un interesēm pārliecināts jaunietis, kurš domā, iesaistās, darbojas un ir gatavs karjeras izvēlei.

Pasākuma uzdevumi:

1.Iepazīstināt skolēnus ar metodēm savu nākotnes mērķu uzstādīšanā un prasmju novērtēšanā.

2.Sniegt konsultācijas un atbalstu metožu apgūšanā un praktiskā pielietošanā ikdienā.

Nodarbību vada: biedrības "Radošuma pils" personības izaugsmes treneres Kristīne Zaksa 8.-12. klasēm un Inese Zlaugotne 4.-7. klasēm.

Atbildīgais par pasākumu: Ina Klovāne, Anna Braža, Ginta Mallone

Īsa programma:

Nodarbību pirmajā daļā skolēni individuāli un grupās izpētīs, kas viņiem ir svarīgi ikdienas dzīvē un kādi viņi vēlas būt. Nodarbību otrajā daļā sastādīs mērķus un plānos rīcību tālākai darbībai attiecīgajā vecuma posmā.

 

2 mācību stundas

1. daļa

2.daļa

4.-5. klase:

 

Iepazīsti un atklāj sevi

•        Kāpēc tas man patīk?

•        Kādām īpašībām ir jābūt?

•        Kādus rezultātus es vēlētos sasniegt?

Ieradumi, lietu kārtība, dienas plāns.

Lietas/procesi, kas varētu ieradumus mainīt!

Kāpēc?

Ko vēlos saņemt pretī?

6.-7. klase:

 

Iepazīsti un atklāj sevi

•        Kāpēc tas man patīk?

•        Kādām īpašībām ir jābūt?

•        Kādus rezultātus es vēlētos sasniegt?

•        Mans mērķis

Ieradumi, lietu kārtība, dienas plāns.

Lietas/procesi, kas varētu ieradumus mainīt!

Kāpēc?

Ko vēlos saņemt pretī?

8. – 12. klase:

 

Nākotnes vīzija un šodienas rīcības – ar ko sākt? Vizualizācijas un atpakaļgaitas plānošanas tehnikas. Izpratne par šodienas rīcības ietekmi uz nākotnē sasniedzamajiem rezultātiem.

Konkrēti mērķi sevis pilnveidei un jauniem sasniegumiem, balstoties uz iepriekš gūto pieredzi un vērtībām