Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

LEGO

lego1

LEGO 1.klasei, sk. Elga Līcīte: šogad mācīsimies veidot cilvēkus, auto, lidmašīnas, dažādas celtnes un par to visu runāt gan latviešu gan angļu valodā, piedalīsimies vecumam atbilstošos konkursos ārpus skolas