Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

LEGO

Lego

LEGO 1.klasei, sk. Elga Līcīte.

Mācīsimies veidot cilvēkus, auto, lidmašīnas, dažādas celtnes un par to visu runāt gan latviešu gan angļu valodā, piedalīsimies vecumam atbilstošos konkursos ārpus skolas