Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
KK!

Mana profesija mākslā un zinātnē

15. un 21. janvārī mūsu skolā ciemojās "Kkomanda" jeb Karjeras Komanda, kas 5. un 6. klašu skolēnus caur sadzīviskām etīdēm iepazīstināja ar dažādu profesiju (ne tikai mākslas un zinātnes jomas) pārstāvju ikdienu. Caur etīdēm tika atklāts, cik liela nozīme ir valodas prasmēm, spējai sadarboties, būt pacietīgam.

Nodarbības laikā skolēni tika mudināti iesaistīties – izsakoties vai kā citādi paust savas jau esošās zināšanas par profesiju daudzveidību.

Nodarbība sākās  ar profesionāļu stāstījumu, pēc kura skolēni varēja pārbaudīt savas esošās zināšanas un iegūt jaunas zināšanas par profesiju daudzveidību, to īpatnībām (ikdiena, forma, nepieciešamie instrumenti, utt.), kā arī par nepieciešamajām prasmēm, lai veiktu kādas profesijas pienākumus. Nodarbības turpinājumā skolēni tika aicināti paši, balstoties uz redzēto, iejusties kādā no sev tuvām un pazīstamām profesijām, tā attīstot prezentēšanas, uzstāšanās un verbālās prasmes. Skolēni bija aizrāvušies ar uzdevumu izpildi, labrāt iesaistījās aktivitātes. Secinājām, ka pasniedzēju pozitīvā attieksme un humora izjūta spēj darīt brīnumus.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.