Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
20180523_124445

Orientēšanās karte LNMM RAĢ 1.-5. klašu skolēniem.

Šī gada maijā 1.-5. klašu skolēni apmeklēja  Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, lai iepazītu mākslas pasauli un tās plašās profesijas iespējas, gan darbojoties mākslas jomā, gan strādājot  muzejā, kā arī lai gūtu iedvesmu un veidot savu karjeru mākslas jomā.

Pasākumā “Orientēšanās karte” skolēniem notika ekskursija pa Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, kur gida pavadībā skolēni iepazina mākslas pasauli. Ekskursijas laikā skolēni noklausījās stāstījumu par dažādajām profesijām, kas ir sastopamas mākslas nozarē, cik pieprasītas ir šādas profesijas. Skolēni aplūkoja un izzināja dažādus mākslas objektus un mākslas darbus, kādas prasmes ir nepieciešamas, lai veidotu šādus mākslas darbus un kāda izglītība ir nepieciešama jau sākumskolas posmā, lai šīs prasmes pilnveidotu un gūtu papildus zināšanas.

Papildus ekskursijai skolēniem bija iespēja piedalīties astoņās aizraujošās detektīvoperācijās, atrisināt detektīvuzdevumus un satikt muzeja slavenību. Tā bija  izzinoša spēle ar mērķi aizraujošā veidā, patstāvīgi – bez skolotāja vai muzeja gida palīdzības – iepazīt Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas darbus, to tapšanas aizkulises un noslēpumus, mākslinieciskos paņēmienus, stilus un mākslas procesus.

Izdevumus par KAA pasākuma organizēšanu  tika segti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) finansējuma.