Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ skolēni Lielzeltiņu observatorijā

Piektdienā, 6. martā, APP projekta ietvaros Rīgas Angļu ģimnāzijas 8. un 9. klašu skolēni Lielzeltiņu observatorijā ameklēja teorētiskās un praktiskas nodarbības astronomijā un fizikā.