Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Dabaszinības

Elmārs Mežapuķe

Ķīmijas skolotājs

elmars.mezapuke@rag.lv

Māris Spriņģis

Fizikas skolotājs

maris.springis@rag.lv

Aiva_Gaidule_a

Aiva Gaidule

Ķīmijas skolotāja

Aiva.Gaidule@rag.lv

Inga_Berga2

Inga Berga

Bioloģijas skolotāja

Inga.Berga@rag.lv

Ilze_Rikmane

Ilze Rikmane

Bioloģijas skolotāja

Ilze.Rikmane@rag.lv