Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Informācijas tehnoloģijas

MaijaB

Maija Bietaga

Informātikas skolotāja

Maija.Bietaga@rag.lv

Ginta

Ginta Mikarta

Informātikas skolotāja

Ginta.Kramzaka@rag.lv