Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sociālās zinības

Ināra Baroniņa

Vēstures un sociālo zinību skolotāja

inara.baronina@rag.lv

niāra

Niāra Robalde

Ekonomikas un ģeogrāfijas skolotāja

niara.robalde@rag.lv

Vita_Stasjune_a

Vita Stasjune

Vēstures skolotāja

Vita.Stasjune@rag.lv

Indra Jēkabsone

Indra Jēkabsone

Ģeogrāfijas skolotāja

Indra.Jekabsone@rag.lv