Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Pētniecība 5.-8.klasei

Petnieciskais_darbs

5. -8. klašu pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus skatīt šeit.

AKTUĀLI!

5. un 6. klases nodod darbus 25.03.2020.

7. un 8. kalses nodod darbus 01.04.2020.