Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Pētniecība 5.-8.klasei

Petnieciskais_darbs

5. -8. klašu pētniecisko darbu vērtēšanas kritērijus skatīt šeit.