Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ZPD-RTU-1

Sadarbībā ar RTU top ZPD

Vasaras brīvlaikā Rīgas Angļu ģimnāzijas 11.b klases skolnieks Kristiāns Dāvidsons veic zinātniski pētnieciskā darba pētījumu Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Vairāk lasiet šeit!