Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

ZPD

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības (turpmāk tekstā - skolēnu ZPD) mērķis ir: ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā, studiju darbu izstrādāšanai, noformēšanai un aizstāvēšanai nepieciešamās prasmes, kā arī padziļinot zināšanas mācību priekšmetos un attīstot spējas saskatīt mācību priekšmetu kopsakarības.

 

RAĢ ZPD nolikumu skatīt šeit.

Aptaujas.pdf

Intervijas.pdf

Pielikuma veidošana.pdf

Secinājumi.pdf

Literatūras _apskats.pdf

Satura rādītājs.pdf

3.Titullapa un anotācija..pdf

2.ZPD struktūra un apjoms.pdf

1.ZPD noformējums.pdf

6.Ievads.pdf