Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
majaslapai

Tikšanās NBS Speciālo uzdevumu vienības karavīriem

Nacionālo Bruņoto Spēku (NBS) Speciālo uzdevumu vienības karavīrs tiešsaistes lekcijā viesojās RAĢ, ar mērķi iepazīstināt vidusskolēnus par dienesta iespējām Speciālo uzdevumu vienībā un specialitātes izvēli nākotnē, kā arī pavērtu jauniešiem plašāku redzeslauku un dotu iespēju izzināt karavīra profesiju. Nodarbībā piedalījās interesenti, kas darbojas Jaunsardzē vai arī ir domājuši par karjeras veidošanu NBS.

Lekcijas vadītājs iepazīstināja ar NBS Speciālo uzdevumu vienības darba lauku. Kādi ir tās galvenie uzdevumi un kādas specialitātes šajā vienībā pieejamas. Izstāstīja savu pieredzi karavīra darbā jau ilgu gadu garuma, starptautisko misiju pieredzi, kā arī iepazīstināja, kā norit atlases process rekrutēšanas centrā un topošo karavīru izturības pārbaudes pēc tam, mudinot jauniešus apsvērt karavīra profesijas izvēli.