Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
IMG-20190523-WA0002

Viena diena ražotnē/uzņēmumā 1. klasēm

  1. maijā 1. klašu skolēni ar klašu audzinātājiem devās uz Rīgas Dabaszinību skolu, lai iepazītos ar veselīgo saldumu ražošanas uzņēmumu SIA “Sēklu muss”. Nodarbības laikā, klausoties stāstījumu, skolēni iepazinās ar uzņēmuma veidošanos. Skolēniem bija iespēja uzzināt, cik dažādu profesiju pārstāvji strādā šādā uzņēmumā un kādi ir šo profesiju pārstāvju darba pienākumi ikdienā. Skolēni arī uzzināja, kas ir interesantākais, strādājot šādā uzņēmumā, un kāpēc cilvēki izvēlas strādāt tieši šajās profesijās. Pēc stāstījuma skolēniem bija radošā meistarklase, kuras laikā skolēni iejutās saldumu ražotāja profesijas lomā, tādējādi izzinot savas prasmes strādājot šādu darbu.

Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.