Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
20190523_092947

Viena diena ražotnē/uzņēmumā 2.-4. klasēm

  1. un 23. maijā 2.-4. klašu skolēniem notika nodarbības Rīgas Angļu ģimnāzijā, kuru laikā skolēni iepazinās ar uzņēmumu “Zinātnes zona”. Nodarbības laikā skolēni izzināja, kā ir veidojies uzņēmums “Zinātnes zona”, kurā strādā zinātnieki, ķīmiķi, aktieri, pasākumu organizatori un citu profesiju pārstāvji. Skolēni noskaidroja, kāda ir šo profesiju pārstāvju darba ikdiena, kādi ir darba pienākumi un kas ir interesantākais, strādājot šādā uzņēmumā. Skolēni uzdeva jautājumus un noskaidroja, kādas zināšanas un prasmes attīstīt jau mācoties skolā, lai nākotnē varētu izvēlēties kādu no šīm profesijām. Pēc stāstījuma skolēniem bija iespēja arī praktiski darboties, tādējādi labāk izprotot ķīmiķa darba specifiku un pārbaudot savas prasmes un jau esošās zināšanas.

Pasākums tika organizēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713) ietvaros.