Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas angļu ģimnāzija

Adrese:
Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004
Tel.: +371 67612425
E-pasts: rag@riga.lv

Rekvizīti

RD IKSD Rīgas Angļu ģimnāzija

Reģ. Nr. LV 90000013606

Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīga, LV 1010

Norde Bank SB Latvijas filiāle NDEALV2X

Konts: LV68NDEA0021000916040

Uzraksti mums

rag@riga.lv

Skolotāju istaba 202.kab. 67611932
Mārīte Pudāne Medmāsa 207.kab. 67304976
Gunārs Andersons Sporta organizators 203.kab. 67610380
Rita Meļķe Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos 204.kab. 67610392
Jānis Līmežs Direktora vietnieks informātikas jautājumos 204.kab. 67610392
Arta Nolberga Direktora vietniece audzināšanas darbā 205.kab. 67611932
Niāra Robalde Direktora vietniece, 10. – 12. kl. 203.kab. 67610380
Joanna Buboviča Direktora vietniece, 1. – 4. kl. 206.kab. 67611932
Daina Toropova Direktora vietniece, 5. – 9. kl., angļu valoda 1. – 12. kl. 208.kab. 67611932
Maija Kokare Direktore 201.kab. 67612425
Dežurants 67687375
Daiga Svarena Lietvedības pārzine 201.kab. 67612425
Bibliotēka 108. kab. 67474123