Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Olimpiādes

09.04.19

1.vieta valsts Publiskās runas konkursā

Valsts Publiskās runas konkursā

Projekti

Rīgas Angļu ģimnāzijas sociāli emocionālās darba vides pilnveide efektīvam skolēnu atbalstam

Rīgas Angļu ģimnāzijas iniciatīva profesionālai pilnveidei atbalstīta Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”

Ziņas

RAĢ āra teritorijas renovācija

Uzmanību - ierobežota RAĢ teritorijas izmantošana!

Bibliotēka

03.06.18

Bērnu žūrijas grāmatas


Bērnu , jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu saraksts 2018.gadam.

Ziņas

05.02.18

RAĢ 100-gades salidojums

Rīgas Angļu ģimnāzija  (Rīgas 4. vidusskola) 2019. gadā atzīmēs savu 100 gadu jubileju. Gatavojamies!