Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas angļu ģimnāzija

Projekti

CLP-3
30.05.17

ERASMUS+ programmas projekts „Sadarbība inovācijām un pieredzes apmaiņai”

Projekta mērķis ir pamata un transversālo prasmju attīstīšana

Projekti

7-lg

ERASMUS+ programmas projekts „Izglītības procesa organizācija multimodālām mācībām”

Projekti

dojo

ERASMUS+ programmas projekts „Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana multimodālām mācībām”

Projekta ietvaros 7 mūsu pedagogi mācījās kursos un no citu pedagogu pieredzes, vērojot viņu darbu

Projekti

RAG-II-2

Izglītība izaugsmei 2017

Mācāmies jēgpilni integrēt daudzveidīgu tehnoloģiju lietojumu mācību stundās un ārpusklases aktivitātēs

Projekti

ievarijums

Uzsākam dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

RAĢ ir plānotas vairāku veidu nodarbības, lai veicinātu skolēnu individuālo kompetenču attīstību