Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas angļu ģimnāzija

Maksātājs:

            Rīgas pilsētas pašvaldība

            NMR kods 90011524360

            PVN reģ. Nr. LV 90011524360

            Rātslaukums 1, Rīga, LV 1050

            Luminor Bank AS NDEALV2X

            Konts: LV68NDEA0021000916040

 

Preces/pakalpojuma saņēmējs:

            IKSD iestāde Rīgas Angļu ģimnāzija

            Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004

            Iestādes kods: 2102639

Uzraksti mums

rag@riga.lv

Maija Kokare Direktore 201.kab. 67612425
Daiga Svarena Lietvedības pārzine 201.kab. 67612425
Skolotāju istaba 202.kab. 67611932
Dežurants 67687375
Joanna Buboviča Direktora vietniece, 1. – 4. kl. 206.kab. 67611932
Daina Toropova Direktora vietniece, 5. – 9. kl., angļu valoda 1. – 12. kl. 208.kab. 67611932
Niāra Robalde Direktora vietniece, 10. – 12. kl. 203.kab. 67610380
Arta Nolberga Direktora vietniece audzināšanas darbā 205.kab. 67611932
Gunārs Andersons Sporta organizators 203.kab. 67610380
Ina Klovāne Karjeras konsultante 202.kab. 67611932
Rita Meļķe Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos 204.kab. 67610392
Ingrīda Saulgoze Bibliotekāre 108.kab. 67474123
Jānis Līmežs Direktora vietnieks informātikas jautājumos 204.kab. 67610392
Mārīte Pudāne Medmāsa 207.kab. 67304976