Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Rīgas angļu ģimnāzija

Maksātājs:

            Rīgas pilsētas pašvaldība

            NMR kods 90011524360

            PVN reģ. Nr. LV 90011524360

            Rātslaukums 1, Rīga, LV 1050

            Luminor Bank AS RIKOLV2X

            Konts: LV27RIKO0021000916040

 

Preces/pakalpojuma saņēmējs:

            IKSD iestāde Rīgas Angļu ģimnāzija

            Zvārdes iela 1, Rīga, LV 1004

            Iestādes kods: 2102639

Uzraksti mums:

rag@riga.lv

E-adrese iesniegumiem: 

rag@riga.lv

Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā (tālr. 67026859, 67012031, e-pasts bac@riga.lv), nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem.

Maija Kokare Direktore 201.kab. 67612425
Daiga Svarena Lietvedības pārzine 201.kab. 67612425
Skolotāju istaba Nr. 1 67474436
Skolotāju istaba Nr. 3 67474435
Sociālie pedagogi un psihologi (208.kab.) 208.kab. 67474123
Bibliotēka 219.kab. 67474434
Ēkas uzraugs 67687375
Joanna Buboviča Direktora vietniece, 1.–4. kl. 206.kab. 67611932
Daina Toropova Direktora vietniece, 5.–9. kl., svešvaloda 1.–12. kl. 210.kab. 67612425
Nelda Jaunzeme Direktora vietniece, 10.–12. kl. 320.kab. 67474437
Agnese Sarkane Direktores vietniece izglītības jomā 110. 67474436
Arta Nolberga Direktora vietniece audzināšanas darbā, pulciņi 205.kab. 67611932
Jānis Līmežs Direktores vietnieks IKT jomā 204.kab. 67610392
Rita Meļķe Direktora vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos 203.kab. 67610380
Raimonds Bobiļevs Sporta kompleksa vadītājs 203.kab. 67610380
Mārīte Pudāne Medmāsa 207.kab. 67304976
Svetlana Berkmane Sociālā pedagoģe 6.-12. klase 208.kab. Saziņa e-klasē
Santa Saleniece Izglītības psiholoģe 6.-12. klašu grupa (P,T,Pk) 214.kab.
Estere Treimane Izglītības psiholoģe 1.-5. klašu grupa (O,T,C) 214.kab. Saziņa e-klasē
Irina Kanberga Logopēde 208.kab. Saziņa e-klasē
Māra Kārkliņa Alternatīvās izglītības pedagogs 208.kab. Saziņa e-klasē