Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Ziņas

Par skolu

Rīgas Angļu ģimnāzija (skola, kurā padziļināti un integrēti apgūst angļu valodu) ir RD IKSD pakļautības iestāde. Mūsu absolventi ir konkurētspējīgas un atbildīgas personības – pārliecināti par sevi, vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj realizēt savu potenciālu (zināšanas, prasmes, talantus un resursus), prot strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus.

Mūsdienīgs, sadarbībā balstīts mācību process un vide, kurā skolēniem tiek izkoptas augsta līmeņa mācīšanās prasmes.

Mūsdienīgs mācību process: skolēncentrētas mācības, kas veicina 21.gadsimta kompetenču pilnveidi (sadarbību, kritisko domāšanu, prasmīgu komunikāciju un radošumu) un pieaugošu spēju patstāvīgi mācīties.Sadarbībā balstīts mācību process: skolēnu, viņu vecāku un pedagogu savstarpēja daudzlīmeņu sadarbība, kuras ietvaros tiek saskatīts un maksimāli attīstīts katra skolēna potenciāls, tiek veicināta karjeras izglītība un izkoptas personības īpašības, kas nodrošina skolēna konkurētspēju nākotnē. Augsta līmeņa mācīšanās prasmes: kritiskā un algoritmiskā domāšana, multimodāla komunikācija, sadarbība ( tai skaitā un it īpaši e-vidē) un radošums, mūsdienīgas informācijas strukturēšanas tehnikas, debates, diskusijas, racionāla atvērto mācību resursu (OER-Open Educational Resources) izmantošana, daudzveidīgi mācīšanās paņēmieni.

Ar piekļūstamības paziņojumu Jūs variet iepazīties šeit, bet protokols ir šeit.

piekļūstamība

Galerija

Visas galerijas