Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
ieejas_bilde-2

Information for non-Latvian speakers about studies at Riga English Grammar School (REGS)

Rīgas Angļu ģimnāzijas vide: 2020.gadā realizēts projekts, kurā uzcelts jauns mācību korpuss, renovēta Borherta muižas ēka un palīgēka, kā arī labiekārtota skolas teritorija, iekārtojot sporta laukumus, mācību un atpūtas zonas. Video par ģimnāzijas apkārtni un telpām pēc celtniecības.

 

Iknedēļas tiešsaistes sarunas ar direktori par izglītības programmām un uzņemšanu, sākot at 7.februāri, katru pirmdienu plkst. 18:00-18:30; pievienoties sarunai šeit!

Par uzņemšanu 1.klasē: 

Saskaņā ar Rīgas Domes saistošiem noteikumiem Nr.137 27.01.2015 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" un Izglītības likuma 17. panta 1. daļu, un likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 1. daļas 4. punktu un 43. panta 3. daļu Vecāki vai aizbildņi var pieteikt bērnu mācībām Rīgas Angļu ģimnāzijas 1. klasē, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi). Bērnu reģistrācija skolā notiek visu gadu, vecākiem iesniedzot iesniegumu, kā arī uzrādot bērna dzimšanas apliecību un vecāku apliecinošu dokumentu (aizbildnim – Bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildniecības nodošanas faktu).

Iesnieguma forma te.

Vairāk informācijas par reģistrāciju mācībām Rīgas valstspilsētas izglītības iestāžu 1.klasē

Pārbaudi/atrodi savai dzīvesvietai piesaistīto mikrorajona skolu te.

Iesniegums (elektroniski parakstīts) iesniedzams, nosūtot to uz rag@riga.lv (ja iesniedzējam nav elektroniskā paraksta, šeit vadlīnijas: kā iegūt eParaksta mobile versiju)

Uzņemšanas iesnieguma forma 1.klasē tiem, kuri saņēmuši apstiprinājumu, ka var tikt uzņemti 1.klasē, skatiet šeit!

Skolēnu uzņemšana 2-9. notiek uz brīvajām vietām: 2.-9.klašu skolēnu vecāki iesniedz iesniegumu un vietas atbrīvošanās gadījumā tā tiek piedāvāta rindas kārtībā. 7.klasēs prioritāri tiek uzņemti Rīgas valstspilsētas skolēni, kas pabeiguši sākumizglītības programmu izglītības iestādē, kurā pamatizglītība netiek nodrošināta.

Izglītības programmas:

Rīgas Angļu ģimnāzijas pamatizglītības programma ar padziļinātu angļu valodas apguvi (21017111) un stundu plāns

 

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011) un stundu plāni apakšvirzienos Dabaszinātnes ADabaszinātnes BEiropas studijas

Uzņemšana 10.-12.klasēs

Vidējā izglītībā piedāvāta izglītības programma 2 virzienos: Dabaszinātņu (apakšvirzieni A un B) un Eiropas studiju (ar un bez 3.svešvalodas) virziens.

Uzņemšanas noteikumi 10.-12.klasē

RAĢ vidējās izglītības programmas piedāvājums: videoizklāsts vai prezentācija

Laika grafiks iestājai RAĢ 10.klasē: 

Uzņemšanas algoritms (10.klasei) šeit

Uzņemšana 11. un 12.klasē uz brīvajām vietām:

Informācija par brīvajām vietām 11. un 12.klasēs 2022./2023.mācību gadā un uzņemšanu šeit!

Pretendents uz brīvo vietu:

1) iesniedz iesniegumu uzņemšanas komisijai uznemsana@rag.lv, pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina apgūto 10.-11.klasē;

2) kārto iestājpārbaudījumu (latviešu valoda, angļu valoda, matemātika un programmas virzienam raksturīgie priekšmeti -programma) 17.augustā plkst. 10:00 - 12:30.

Informācija par uzņemšanu vai atteikumu tiek sniegta 5 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījuma. 

Pieteikuma veidlapa uzņemšanai 11.klasē šeit, 12.klasē šeit.