Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Ziņas

Kompetenču pieeja mācību saturā

Ziņas

Pārtraukta apmeklētāju pieņemšana!

Skolā drīkst ienākt un uzturēties tikai personas, kas piedalās mācībās (tai skaitā interešu izglītībā) vai veic darba pienākumus!

Ziņas

02.11.20

Attālinātas karjeras konsultācijas.

Ziņas

Informācija: 2020./2021. mācību gads