Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Olimpiādes

17.03.23

Laureāte ķīmijas olimpiādē

Olimpiādes

17.03.23

Atzinība valsts franču valodas olimpiādē

Mācības

09.03.23

Vidusskolēniem II pakāpes diplomi ZPD konferencē

Pasākumi

09.03.23

RAĢ vecāku vakars 22.martā

Olimpiādes

08.03.23

Filozofijas olimpiādes laureāte

Projekti

08.03.23

Universālā dizaina principu īstenošana iekļaujošai izglītībai

Konkursi

07.03.23

Laureāte daiļrunāšanas konkursā angļu valodā

Pasākumi

28.02.23

RAĢ 6.klases skolēni apmeklē izstādi par snīkeriem