Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
schoolgirl-with-books-and-cup-for-winning-olympiad

Mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji 1. – 4. klašu posmā

Sākumskolas klašu sasniegumi skolas mācību priekšmetu olimpiādēs 2023./2024.mācību gadā.

Lapojamies un priecājamies par skolēnu vēlmi pieradīt savas spējas dažādu netradicionālu uzdevumu veikšanā!

Rezultātu apkopojuma tabula atrodama šeit