Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija
22

2. - 4. klašu matemātikas olimpiādes rezultāti

7. februārī skolā notika 2. - 4. klašu matemātikas olimpiāde.

Rezultātus skatīt šeit:

http://www.rag.lv/f/matemātikas olimpiāde.docx