Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Sveicam Rīgas pilsētas angļu valodas olimpiādes laureātus!

2. vietas ieguvēji:

Olivers Keiss (12.), Kristofers Vāvere (12.)

3. vietas ieguvēji: 

Annika Līze Valtere (11.), Katrīna Kate Kļaviņa (11.), Līga Čirka (11.), Katrīna Pužule (12.)

Paldies skolotājām Ruči Sakudžai, Guntai Purmalei, Ievai Vizulei, Anitai Smilgai!