Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Angļu valodas valsts olimpiādē 2.vieta

Ļoti lepojamies sveikt Angļu valodas 52.olimpiādes laureāti no RAĢ

Līgu Čirku, kura ieguvusi 2.vietu valstī.

 

Lielisks sniegums!

 

Pateicība angļu valodas skolotājām par ieguldīto darbu.