Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Angļu valodas valsts 48. olimpiāde 10.-12. klasēm

Angļu valodas valsts 48. olimpiāde 10.-12. klasēm 3. posma 1. kārta

 

Elza Viktorija Zorgevica uzaicināta uz 3.posma 2.kārtu

 

Angļu valodas valsts 48.olimpiādes trešā posma II kārta notiks 2019. gada 8. februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst.10.00, olimpiādes norise plkst.10.30-14.00.