Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

Valsts 48.angļu valodas olimpiāde

Lepojamies ar  ELZU VIKTORIJU ZORGEVICU (11A) par iegūto 2. vietu Valsts 48. angļu valodas olimpiādē un iegūto 1. vietu Rīgas pilsētas Publiskās runas konkursā!

Vēlam veiksmi Valsts Publiskās runas konkurā 6. aprīlī!