Rīgas Angļu ģimnāzija
Rīgas Angļu ģimnāzija

TDA Līgo un RAĢ bērnu un jauniešu deju kolektīva skate

TDA "Līgo" un RAĢ bērnu un jauniešu deju kolektīva skates rezultāti:

1.klase - 1.pakāpe, 44 p.
2.klase - augstākā pakāpe, 45 p.
3.-4.kl.grupa - augstākā pakāpe, 46 p.
5.-6.kl grupa - 1.pakāpe, 44 p.
7-9.kl.grupa - augstākā pakāpe, 46 p.
10.-12.kl.grupa - augstākā pakāpe, 47 p.